میدونستی آیا...؟+18هستی؟پس بیا تو دم در بده

"ميوم" رحم،درواقع تومورخوش خيمي است که ازعضلات صاف رحم به وجود مي آيد، در سايزها وتعداد مختلف و درهر قسمتي از رحم بروز مي کند وبسيارشايع است؛ ولي دراکثرموارد بدون علامت است ونيازي به درمان ندارد.


{ Continue }
یکشنبه 23 بهمن1390 21:13 مینا